Molitany a molitanové desky

MOLITANY a molitanové desky  tvoří základní objemovou složku celé řady výrobků jako jsou matrace, nábytkové sedací soupravy, sedadla, lehátka, zvukové a tepelné izolace, obaly, výplně a další.

JAK VYBÍRAT MOLITANY?
Pro posuzování molitanových pěn platí tři parametry:
1. typ (druh) pěny – standardní, studená, paměťová (visco) a rekonstituovaná RE pěna
2. hustota, objemová hmotnost – vyjadřovaná v kg/m3
3. tuhost (tvrdost) – vyjadřovaná odporem v kPa při stlačení o 40% původního objemu, obvykle se rozlišuje 5 tříd tuhosti na stupnici 1 až 5

HUSTOTA PĚNY, OBJEMOVÁ HMOTNOST
Hustota pěny je závislá na její objemové hmotnosti. Platí, že čím je pěna těžší, tím je také hustší. Doba životnosti molitanu je úměrná jeho hustotě. Čím je objemová hmotnost vyšší, tím je životnost pěny delší, např. matrace vyrobená z molitanu nižší objemové hmotnosti se dříve „proleží“.
1. NÍZKÁ hustota pěny: 17-22 kg/m3 – použití: do čalouněného nábytku pro opěrky paží, zad a hlavy, plnivo a doplňkový materiál, balení
2. STŘEDNÍ hustota pěny: 23-25 kg/m3 – použití: opěrky zad, výroba měkčích typů matrací
3. VYŠŠÍ hustota pěny: 26-50 kg/m3 – použití: výroba čalouněného sedacího nábytku, sedadel, lehátek a matrací

TUHOST, TVRDOST MOLITANU
Tuhost, resp. tvrdost molitanu je vyjádřena stupnicí od 1 do 5 takto:
1. třída tuhosti (nízká, měkká) – odpor proti stlačení do 2,5 kPa. Typy pěn: V 4115, T 1820,  N 1822, N 2020
2. třída tuhosti (nižší střední) – odpor proti stlačení od 2,6 do 3,6 kPa. Typy pěn: R 3529,  T 2030, RP 2430, GV 5030, CME 2832, CME 3535, RP 2036
3. třída tuhosti (střední) – odpor proti stlačení od 3,7 do 4,5kPa. Typy pěn: T 2337, RX 41039, RP 2440, T 3240,  R 4040, GV 5040, T 2545
4. třída tuhosti (vyšší střední) – odpor proti stlačení od 4,5 do 8,0 kPa. Typy pěn: RP 2745, RF 3045, RP 3545, RL 5045, RP 3048, T 3050, RE 80
5. třída tuhosti (nejvyšší) – odpor proti stlačení nad 8,0 kPa. Typy pěn:  RP 3555, RP 2865, N 4072, RP 5080, RE 100, RE 120, RE 140, RE 180, SR 75, HD 110

DOPORUČOVANÁ SKLADBA MOLITANOVÝCH DESEK
Pro dosažení vysokého komfortu sezení a ležení u sedacích souprav a matrací se doporučuje používat molitany a molitanové desky s různou hustotou (objemovou hmotností) ve více vrstvách.  Molitanové desky pak mají být kladeny na sebe tak, aby těžší pěny byly pokládany zdola a lehčí napovrch.

MOLITANY A KVALITA LEŽENÍ
Volba typu molitanu, jeho hustoty a tuhosti má zásadní vliv na charakter a kvalitu ležení. Použitím  dvou různých kvalit molitanových desek lze vytvořit matraci o dvou tuhostech. Pouhým otočením matrace se pak změní charakter ležení.
Měkké ležení  – poskytuje paměťová (líná) pěna, např. GV 5030
Polotuhé ležení – lze vytvořit použitím standardního molitanu i studené pěny 2. a 3. třídy tuhosti
Tuhé ležení – předpokládá použití standardního molitanu nebo studené pěny 3. a 4. třídy tuhosti
Velmi tuhé ležení – použití velmi kvalitních studených pěn a standardních a rekonstituovaných molitanů