Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát:

LIBEA, s.r.o.
Za Cukrárnou 534
463 11 Liberec 30
Mail: info@libea.cz

Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..

Datum objednání zboží: …………………………..………………………………………………………………………………………..

Datum obdržení zboží: ……………………………………………………………………………………………………………..……….

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele / spotřebitelů: ……………………………………………………………………..

Adresa kupujícího spotřebitele / spotřebitelů: ………………………………………………….…….…………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo prodejního dokladu : ………………………………………………………………………………….…………………………….

Číslo objednávky : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Kupní cena má být vrácena : (*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

………………………………………… /…………………… (*)

hotově s sídle společnosti (*)

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Datum ……………………………………………

Podpis kupujícího spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento
formulář zasílán v listinné
podobě)…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

DomůObchod
Hledat