Vodní a vzduchová filtrace

Vodní a vzduchová filtrace se s úspěchem využívá pro mechanickou a biologickou filtraci vody a vzduchu. Pro vodní filtraci jsou filtrační materiály zabarveny modře, pro vzduchovou filtraci černě.

Vodní filtrace, biomolitan
Vlastnosti filtrační pěny umožňují svoji strukturou jak mechanickou filtraci, tak filtraci biologickou. Ta je podmíněna vytvářením bakteriálních kultur v trojrozměrné struktuře filtračního materiálu. Proto je tento materiál často označován jako biomolitan, příp. filtrační molitan. Nejširší uplatnění má jako jezírková filtrace a akvarijní filtrace. 

Výhody: velká filtrační plocha, snadné čištění filtrů, schopnost zachytávat drobné i hrubé nečistoty, vodě nepodléhají ani se v ní nerozkládají, jsou ideální pro filtraci vod, rezistentní vůči olejům a benzínu, snadné krájení nožem, vysekávání, lepení apod. Díky ceně je biomolitan známý též jako bioakvacit ideálním filtračním médiem.
Použití: jezírková filtrace, akvarijní filtrace, filtrace čističek vod a filtrace do bazénů

Základní typy podle stupně propustnosti:
Podle hrubosti resp. velikosti pórů buněk filtrační pěny dělíme tyto materiály na čtyři základní typy. Měřítkem rozlišení je počet pórů na palec (PPI – pores per inch).
PPI 10 – nejhrubší (10 pórů na palec), ideální jezírková filtrace
PPI 20 – filtrace pro jezírka i akvarijní filtrace
PPI 30 – nejčastěji se používá jako filtr do akvária
PPI 45- nejjemnější (45 pórů na palec), slouží nejčastěji jako akvarijní filtr
Vodní filtrace PPI 10   Vodní filtrace PPI 20 Vodní filtrace PPI 30 Vodní filtrace PPI 45


Vzduchová filtrace

Vlastnosti filtrační pěny umožňují svojí strukturou mechanickou filtraci vzduchu a jiných plynů a proto se využívají jako vzduchové filtry.

Výhody: velká filtrační plocha, snadné čištění filtrů, schopnost zachytávat drobné i hrubé nečistoty, snadné krájení nožem, vysekávání, lepení apod.
Použití: ve vzduchotechnice, kde fungují jako vzduchový filtr nečistot obsažených ve vzduchu, filtry do vysavačů, automobilové filtry, filtry pro kompresory a kompresorovny, ale i pro dekorativní použití

Základní typy podle stupně propustnosti:

Podle hrubosti resp. velikosti pórů buněk filtrační pěny dělíme tyto materiály na šest základních typů. Měřítkem rozlišení je počet pórů na palec (PPI – pores per inch).

PPI 10 – nejhrubší (10 pórů na palec)
PPI 20
PPI 30
PPI 45
PPI 60
PPI 80 – nejjemnější (80 pórů na palec)

Na obrázku jsou vyobrazeny velikosti pórů zleva v pořadí PPI 10, PPI 20, PPI 30, PPI 45, PPI 60.